ساخت دستگاه ATM

امروزه در عصر تکنولوژی همه چیز در حال پیشرفت است. در زمینه های بانکی و مالی هم همه چیز رو به پیشرفت قرار گرفته است و منجر به ساخت دستگاه ATM گردیده است.اکنون ، انواع سازمانها در حال اتخاذ فناوری مدرن برای ارائه خدمات کارآمد به مشتریان هستند که ساخت دستگاه ATM از مهمترین آن ها می باشد. این مطلب تلاشی است برای یافتن عوامل مهم تأثیرگذار بر رضایت مشتری در خدمات خودپرداز و ساخت دستگاه ATM (دستگاه های خودکار).نتایج آزمون های صورت گرفته برای ساخت دستگاه ATM شامل موارد بسیاری می باشد که به اختصار برخی از موارد را بیان می کنیم. قابلیت اطمینان ، هزینه ساخت دستگاه ATM ، شبکه خودپرداز ، امنیت در معاملات ، محل استقرار و چگونگی ساخت دستگاه ATM از جمله مهمترین فاکتورها در رضایت مشتریان از محصول است.

پیش بینی ساخت دستگاه ATM