مکانیزم درب اتوماتیک

کاتالوگ برای دانلود موجود نیست

نام اپراتور درب آسانسور

مکانیزم درب اتوماتیک

مدل اپراتور درب آسانسور

LN 0500

آسانسور سازی ،هم اکنون یکی از صنعت های بزرگ با طیف وسیعی از قطعاتی که از ورق های استینلس استیل و ورق های کربن استیل ساخته می شود می باشد .
درب های اتوماتیک ،درب لولایی ،مکانیزم درب های اتوماتیک ،سقف های کابین ،تابلو فرمان ،شصتی و پنل طبقات از فعالیت های انجام شده دراین شرکت می باشد.