سقف آسانسور

کاتالوگ برای دانلود موجود نیست

نام سقف آسانسور

سقف آسانسور

مدل سقف آسانسور

ZA 1600

آسانسور سازی ،هم اکنون یکی از صنعت های بزرگ با طیف وسیعی از قطعاتی که از ورق های استینلس استیل و ورق های کربن استیل ساخته می شود می باشد .
درب های اتوماتیک ،درب لولایی ،مکانیزم درب های اتوماتیک ،سقف های کابین ،تابلو فرمان ،شصتی و پنل طبقات از فعالیت های انجام شده دراین شرکت می باشد.