جعبه باتری یو پی اس

کاتالوگ برای دانلود موجود نیست

نام کابینت باطری UPS

جعبه باتری یو پی اس

مدل کابینت باطری UPS

ZA 1300

طراحی و تولید باکس ها ی فلزی و مجموعه های صنعتی که اکثرا به روش ورقکاری انجام می گردد نیز از دیگر زمینه های کاری این شرکت می باشد.