ترازوی دیجیتال

کاتالوگ برای دانلود موجود نیست

نام ترازو

ترازوی دیجیتال

برند ترازو

Digital Scale

نوع ترازو

دیجیتال

گروه رنگی

سیاه خاکستری

طراحی و تولید باکس ها ی فلزی و مجموعه های صنعتی که اکثرا به روش ورقکاری انجام می گردد نیز از دیگر زمینه های کاری این شرکت می باشد.