آمپلی فایر

کاتالوگ برای دانلود موجود نیست

نام آمپلی فایر

آمپلی فایر

برند آمپلی فایر

Ampilifire

طراحی و تولید باکس ها ی فلزی و مجموعه های صنعتی که اکثرا به روش ورقکاری انجام می گردد نیز از دیگر زمینه های کاری این شرکت می باشد.